Prowadzimy także kursy konwersacyjne, dla osób na zbliżonym poziomie zaawansowania (od poziomu B1), które chcą przełamać barierę językową i rozmawiać po angielsku na różne tematy życia codziennego oraz w pracy.

Na kursach konwersacyjnych największy nacisk kładziemy na tzw. osłuchanie się z językiem, poszerzenie zasobu słownictwa i mówienie z użyciem nowo poznanych słów

Przywiązujemy także dużą wagę do poprawnej wymowy, płynności wypowiedzi oraz eliminowania błędów językowych. Uważamy, że nie trzeba wyjeżdżać do krajów anglojęzycznych, aby z powodzeniem nauczyć się płynnie mówić po angielsku, czego potwierdzeniem są nasi starsi Słuchacze z poprzednich lat nauki.