Cena kursu obejmuje:

  • test diagnostyczny;
  • 120 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut);
  • zestaw podręczników kursowych;
  • autorskie materiały dydaktyczne;
  • testy kontrolne;
  • certyfikat ukończenia kursu.

Oferujemy różnego rodzaju kursy dla młodzieży i dorosłych, i są to:

KURSY STANDARDOWE

Kursy mają przede wszystkim na celu nauczanie tzw. języka ogólnego oraz  rozwijanie wszystkich czterech umiejętności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Szczególny nacisk kładziony jest na osłuchanie się z językiem, poszerzenie zasobu słownictwa, poprawną wymowę, co, z kolei, powinno przełożyć się na płynność mówienia, zwłaszcza na wyższych poziomach zaawansowania, gdzie staramy się wyeliminować tłumaczenie zdań na rzecz myślenia po angielsku.

W procesie dydaktycznym wykorzystujemy różne metody nauczania języka angielskiego, ale główną metodą jest podejście komunikacje, co oznacza, że nauczanie gramatyki stanowi środek do celu, a nie cel sam w sobie, ponieważ naszym priorytetem jest wykształcenie umiejętności naturalnego  komunikowania się w języku angielskim

W procesie nauczanie wykorzystywane są m.in. najlepsze podręczniki renomowanych wydawnictw oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne - m.in. tablica multimedialna, rzutnik, tablet.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW SZKOLNYCH: ÓSMOKLASISTY I MATURALNY

Uczniów szkół przygotowujemy do egzaminów ósmoklasisty oraz do matury (podstawowej i poszerzonej). W czasie kursu powtarzamy wiedzę zdobytą w szkole, poszerzamy ją i rozwiązujemy przykładowe testy.

Naszym priorytetem jest gruntowne przygotowanie Słuchaczy do zdania egzaminów szkolnych

Aby skutecznie przygotować naszych Słuchaczy do egzaminów, korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw oraz materiałów autorskich.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH

Prowadzimy kursy przygotowujące do następujących egzaminów międzynarodowych:

  • First Certificate in English (FCE);
  • Certificate in Advanced English (CAE);
  • Certificate of Proficiency in English (CPE).

Poza gruntownym przygotowaniem do egzaminu, duży nacisk kładziemy nacisk na zapoznanie Słuchaczy ze strukturą egzaminu, co często pozwala na uzyskanie lepszych wyników na egzaminie.

Czym jest FCE?

Pełna nazwa brzmi: First Certificate in English. Jest to egzamin, który sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym (B2). Skierowany jest do osób, które płynnie posługują się językiem angielskim nie tylko w sytuacjach życia codziennego, ale także w pracy, czy szkole. Osoba posiadająca certyfikat FCE ma szeroki zasób słownictwa, które potrafi umiejętnie użyć w komunikowaniu się. Osoba ta nie ma problemów ze zrozumieniem artykułów z gazet ani wszelkich innych informacji w języku angielskim. Egzamin FCE sprawdza wszystkie cztery umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie.

Czym jest CAE?

Pełna nazwa brzmi: Certificate in Advanced English. Jest to egzamin, który sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1). Skierowany jest do osób, które biegle posługują się językiem angielskim w różnego typu sytuacjach. Osoba posiadająca certyfikat CAE jest w stanie studiować na uczelni, gdzie językiem wykładowym jest angielski. Może także podjąć pracę za granicą. Co ważne, taki certyfikat daje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Egzamin CAE sprawdza wszystkie cztery umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie.

Czym jest CPE?

Pełna nazwa brzmi: Certificate of Proficiency in English. Jest to egzamin, który sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania C2. Jest to najwyższy poziom zaawansowania, umożliwiający biegłe posługiwanie się językiem w każdej dziedzinie życia. Posiadanie certyfikatu CPE daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Egzamin CPE sprawdza wszystkie cztery umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie.

Posiadanie powyższych certyfikatów jest honorowane bądź wymagane przez wielu pracodawców oraz część instytucji edukacyjnych. Certyfikaty bez wątpienia podnoszą nasze kwalifikacje, a tym samym dają możliwość zdobycia wymarzonej pracy. Dlatego też tak ważne jest kształcenie w kierunku zdania poszczególnych certyfikatów. W English Team dajemy słuchaczom możliwość przygotowania się to tych wszystkich egzaminów.