Cena kursu obejmuje:

  • test diagnostyczny;
  • 60 godzin zegarowych w roku szkolnym (dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat) i 120 godzin lekcyjnych dla dzieci od 9 lat).  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej (dzieci 3 - 9 lat) i  2 godziny lekcyjne (dla dzieci od 9 lat);
  • zestaw podręczników kursowych;
  • autorskie materiały dydaktyczne;
  • testy kontrolne;
  • certyfikat ukończenia kursu.

 

W swojej ofercie posiadamy niepowtarzalne lekcje języka angielskiego, które sprawią, że język ten nie będzie dla Ciebie obcy.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów łączymy różne nowoczesne metody nauczania języka angielskiego. Poza obszernym zasobem słów, które dzieci poznają w trakcie kursu, najmłodsi uczą się budowania zdań w języku angielskim z wykorzystaniem poznanego słownictwa. Dzieci, już w wieku przedszkolnym, uczą się podstawowych słów, zwrotów oraz konstrukcji gramatycznych, dzięki czemu zaczynają tworzyć proste zdania w języku angielskim.

Podczas prowadzenia zajęć wykorzystujemy piosenki, gry, zabawy i wiele innych form aktywizowania słuchaczy, ale cały czas mamy na uwadze, że formy te powinny być środkiem do celu a nie celem samym w sobie.

Naszym priorytetem, który z powodzeniem realizujemy, jest komunikacja językowa poprzez aktywizację słuchaczy

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszklonym i klas I – II odbywają się dwa razy w tygodniu, każde po 60 min. Mimo tak długiego (jak dla dziecka w wieku 3-6 lat) czasu trawiania, lekcje te są atrakcyjne, a po ich zakończeniu dziecko nie może doczekać się kolejnych.

Dzięki dłuższej, w stosunku do innych szkół językowych, jednostce lekcyjnej, osiągamy znacznie lepsze efekty. Zajęcia prowadzone są w grupach do ośmiu osób (dla przedszkolaków i klas I – II).

Zajęcia dla dzieci od III klasy szkoły podstawowej, młodzieży i dorosłych odbywają się dwa razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne (90 minut). Cały kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych, po 60 w każdym semestrze.