Wszyscy nasi nauczyciele są absolwentami filologii angielskiej i posiadają doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego

Mgr Iwona Gawlik

Właścicielka Szkoły

Absolwentka filologii angielskiej z pedagogiką szkolną oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Lektorka języka angielskiego z 10-letnim  doświadczeniem. Specjalizuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

Do wykonywanej pracy podchodzi z ogromnym zaangażowaniem. Potrafi w skuteczny sposób motywować słuchaczy do nauki. Podczas zajęć stosuje wiele ciekawych form aktywizowania uczniów, tj. m.in. piosenki, gry i zabawy w języku angielskim. Dzięki swojej cierpliwości i wyrozumiałości, sprawia, że dzieci chętnie biorą aktywny udział w lekcji, a po każdych zakończonych zajęciach nie mogą doczekać się następnych. W swojej pracy stosuje przede wszystkim podejście komunikacyjne, co oznacza, że naucza wszystkich umiejętności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), lecz największy nacisk kładzie na rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia oraz poszerzenia zasobu słownictwa. Uważa, że nauczanie samej gramatyki powinno stanowić środek do celu, jakim jest komunikacja językowa w typowych sytuacjach życia codziennego.

Ciepła, miła osoba, która sprawia, że zajęcia upływają w bardzo przyjaznej atmosferze. Nauczyciel z głową pełną pomysłów, który dzięki swojej kreatywności  zapewnia dziecku najlepszy start w nauce języka angielskiego.

Dr Oskar Gawlik

Dyrektor Metodyczny

Doktor nauk humanistycznych. Doktorat z językoznawstwa angielskiego obroniony na Uniwersytecie Śląskim w 2010 roku. Magister filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielsko-tłumaczeniowej – Uniwersytet Warszawski (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Ukończone studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie na Unwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiadacz Certificate of Proficiency in English oraz LCCI  English for Business (najwyższy poziom). Nauczyciel języka angielskiego z ponad 20-letnim stażem w szkołach językowych. Nauczyciel akademicki od 2010 roku na Uniwersytecie Jana Kochanwskiego w Kielcach - nauczanie przedmiotów akademickich na kierunku filologia angielska. Tłumacz pisemy i ustny języka angielskiego.

Interesuje się nowatorskimi metodami nauczania języka angielskiego, z wykorzystaniem najlepszych narzędzi wspomagających naukę, co optymalizuje proces nauczania. Regularnie uczestniczy w konferencjach metodycznych. Uczy języka angielskiego na wyższych poziomach zaawansowania. Uczy także języka specjalistycznego (m.in. języka biznesu) oraz na kursach stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie Klienta: firmowych, zajęciach indywidualnych, itp. Wyznaje motto Ludwika Wittgensteina: “Granice mojego języka są granicami mojego świata”.

Mgr Anna Szczykutowicz

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - specjalność: metodyka nauczania języków obcych. Nigdy nie przestaje rozwijać swojej pasji do nauczania, szukając nowych trendów i pomysłów, a jednocześnie dostosowując się do indywidualnych potrzeb uczniów. Na co dzień, dzieli się swoim zamiłowaniem do języka angielskiego z uczniami w różnych grupach wiekowych. Miłośniczka metod aktywizujących, dzięki którym nie ma miejsca na nudę.